Modüller

Belge Yönetim ve Arşivleme Modülü

DADYS Belge Yönetimi ve Arşivleme Modülü içerisinde, kurum bünyesinde üretilen tüm dokümanların yaşam döngüsü, oluşturulma aşamasından arşivleme aşamasına kadar takip edilebilir. Sistem içerisinde ya da sistem dışı ortamda üretilip sisteme dahil edilen dokümanlar, yine sistemde tanımlanan ilgili süreçleri ve işlemleri (kayıt, onay, güncelleme, versiyonlama vb.) tamamlandıktan sonra arşiv (saklama, transfer, imha vb.) sürecine dahil olur.

E-Ticaret Modülü

Kurumların Internet üzerinden paylaşmak istedikleri dijital arşivlenmiş belgeleri güvenli ve gerekirse bedel karşılığı paylaşabilmesini sağlar. (Örneğin: Belediye PAFTA larının Yapı Denetimi için Lejantlarına göre taranması ve üyelik usulu belli bir bedel ile kullanıcılara sunulması vb.)

Süreç Yönetim Modülü

Süreç Yönetimi Modülü, kurumunuzun iş süreçlerini kolaylaştırmasına, üretkenliği arttırmasına ve görev döngülerini kısaltmasına olanak sağlar. Evrakla yürütülen iş süreçleri otomatikleşir, süreç paydaşları sayısı azalır, karar verme süreçleri hızlanır.

Menü